sobota, 26 października 2019

DAX W 26 X 2019


Minimalny zakres fali 3/c - przedstawiony  na blogu na początku września - w tym tygodniu został zrealizowany.